چهارشنبه 3 مرداد 1403، 24 July 2024

تبلیغات
شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت بازار آذربایجان می‌باشد.

1- مالکیت معنوی کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت بازار آذربایجان می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سایت بازار آذربایجان) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت بازار آذربایجان عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.